Neposredno trženje na kmetijah kot osnovni člen kratkih dobavnih verig

četrtek, 29. april 2021

 

Sodelujemo v pilotnem projektu Neposredno trženje na kmetijah kot osnovni člen kratkih dobavnih verig, podukrepa 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Vodilni partner je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota, partnerji pa smo:

Kmetijsko  gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
Pribinovina, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o
Mag. Tatjana Čop
KMG Jerič Damjan
KMG Uranjek Boris
KMG Cigoj Miha
KMG Fister Marjan

V okviru projekta obravnavamo področje neposrednega trženja pridelkov in izdelkov s kmetij ter področje kratkih verig, v povezavi s predelavo, komuniciranjem s kupci in širšo javnostjo, promocijo ter zmanjševanjem negativnega vpliva na okolje zaradi odpadne embalaže.

Projekt je namenjen izboljšanju učinkovitosti neposrednega trženja kmetijskih pridelkov in izdelkov. Projekt bo analiziral načine in učinkovitosti neposrednega trženja na partnerskih kmetijskih gospodarstvih, ki se ukvarjajo z različnimi oblikami neposrednega trženja. Obravnavane bodo tudi možnosti izboljšav na področju razvoja novih izdelkov, prilagajanje cenovne politike izbranim prodajnim potem, komuniciranje s kupci in širšo javnostjo ter zunanjih elementov neposrednega trženja. Preverili bomo tudi potencialne prednosti, ki jih imajo ekološke kmetije z neposrednim trženjem v primerjavi s konvencionalnimi, ki tudi neposredno tržijo. Dodatno bo pilotni projekt obravnaval tematiko zmanjševanja količine odpadne embalaže.