Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje
Z letom 2015 smo vstopili v nove ukrepe skupne evropske kmetijske politike. V okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 2020 smo se odločili za sodelovanju pri ohranjanju cikastega goveda.

Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje

Operacija je namenjena ohranjanju lokalnih pasem domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, njihove genske raznovrstnosti in preprečevanju izgube biološkega materiala, prilagojenega določenemu okolju.

Pričakovani učinki so:
- ohranjanje genskih virov lokalnih pasem;
- izboljšanje stanja biotske in genske raznovrstnosti s preprečevanjem izgube biološkega materiala, prilagojenega določenemu okolju;
- učinkovitejši izkoristek naravnih danosti in potencialov zaradi prilagojenosti lokalnih pasem na podnebne in druge pogoje reje;
- lokalne pasme so bolj primerne za kmetovanje z manjšimi vnosi (low-input kmetovanje);
- večja vzdržljivost lokalnih pasem ob naravnih nesrečah (npr. suša).